Emeklilik işlemleri ve dilekçe

foto1
Belge form dökümanlar evrak
foto1
Windows word excel powerpoint access frontpage ms paint
foto1
Soru bankası tüm sınıflar branşlar için sorular bilgisayar testleri
foto1
Eba zümre plan hem zümre ve planları
foto1
Açıklamalı atasözleri ve deyimler biyografiler il il Anadolu efsanleri
Atama sorgu zümre eba sivil savunma öğretmen ders kitapları hem gorev dağılımı öğretmen nobet çizelgesi çevre formu çalışma programı arşiv açık öğretim osym teog yök duyuru trafik işaretleri sözler bilmeceler deprem beynimiz çocuğa dini bilgiler sorular cevaplar verimli ders çalışma burs verenler üniversiteler güvengen davranış meb yüz eser sınav soru cevap amerikanın keşfi soykırım Türk tarihi devletleri eğitim motivasyon videoları word excel point mspaint wordart program yazılım donanım skype ascii dos outlook internet frontpage .Read More...

Bizim Okul

İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tesadüf Değil

Erkeklerin ‘’erkekliği ve erkeklerin ürettiği şiddeti’’ sorgulayarak, yaşanmışlıklarla konuşmaya başlamasının neden çok önemli olduğunu ve kendi açımdan bunun beni korkuttuğunu vurgulamak isterim.Devamı için

...

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Emeklilik işlemleri ve dilekçesi

Her yıl emekliye binlerce öğretmen ayrılmaktadır. Emeklilik işlemleri nasıl yapılır nasıl müracaat edilir. Gerekli belgeler nelerdir. Nelere dikkat etmemiz gerekmektedir. Tüm bu işlemleri sırayla açıklayalım. İlk işlem olarak çalıştığımız kurum müdürlüğüne emekliye ayrılmak istediğimizi bildiren bir dilekçe ile müracaat edeceğiz. Dilekçe örneği sayfa sonunda mevcuttur.

1- Emekliye ayrılacakların müracaatları okullar tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra en geç 2.. MAYIS................... tarihinde ilçe milli eğitim Müdürlüğünde olacak şekilde gönderilecektir. 

2- Emeklilik dilekçelerine mutlaka ikamet adresi yazılacak ve Emekli Sandığı yazışmaları bu adresten yapılacaktır.

3- Emeklilik için istenen belgelere askerlik borçlanması tahsilat listeleri mutlaka eklenecektir. (emeklilik talep formları incelenirken askerlik borçlanması ve aylıksız izin borçlanmasına ait dilekçelerin kabul edilebilmesi için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kayıtlarına giriş tarihinden itibaren altı (6) aylık bir süre geçmesi gerektiğine özellikle dikkat edilecek, bu süreye dikkat edilmeden gönderilen müracaatlar ise kabul edilmeyecektir.)

4- Bağ-Kur ve Sigortalı olarak hizmeti bulunanların hizmet birleştirme işlemlerini müracaatlarından önce sonlandırmış olmaları gerekmektedir.

5- Emekliye ayrılacak olan personelin emekliliğe müracaat etmeden önce İLSİS ‘teki;

Görev Kaydı, Aylıksız İzin, Görevlendirme ve Hizmet Birleştirme ekranlarındaki

bilgilerinin güncellenerek varsa eksikliklerin giderilmesi.

6- Emeklilik istek dilekçelerin ASLI gönderilecektir.

Emeklilik başvurusu için gerekli olan belgeler

1- Okul müdürlüğüne hitaben yazılmış, ayrılmak istediğiniz tarihi belirtir

dilekçe, ( Dilekçede İkamet adresi açık olarak yazılacaktır.)

2- 2 Adet nüfus cüzdanı örneği ( Fotoğraflı, onaylı ve mühürlü olacaktır.)

3- 2 Adet aile nüfus kayıt örneği ( Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır. )

4- 5 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çektirilmiş olacaktır.)

5- 2’şer adet diploma fotokopisi. (Göreve başlarken ve görev içinde bitirdiği okullara ait)

6- Erkekler için askerlik terhis belgesi, borçlanma belgesi, kesinti listesi.

7- Varsa Sigorta veya BAĞ-KUR belgesi (Aslı)

201..... YILI HAZİRAN-TEMMUZ DÖNEMİ ÖĞRETMEN EMEKLİLİK

İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İlgi : a) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 12/04/2007 tarih ve 21576 sayılı yazısı

  1. b) 16/04/2007 tarih 24896 sayılı yazımız.
  2. c) MEB Personel Genel Müdürlüğünün 10/08/2009 tarih ve 65730 sayılı yazısı

1- Eğitim Öğretim Sınıfı çalışanlar için emekliliğe başvuru ayları HAZİRAN ve TEMMUZ’ dur.

2- Bu aylarda emekliliğe başvuran; emeklilik için gerekli olan fiilî hizmet süresini doldurarak emekliliklerini isteyenlerden, yapılacak inceleme sonucu emekliye ayrılmalarında bir engel bulunmadığı anlaşılanların (sicil dosyaları incelenip gerekli kontroller yapılarak) emeklilik evrakları en geç 28 MAYIS 2014 tarihinde Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmelidir.

3- Emeklilik işlemleri, personelin sicil dosyasındaki bilgi ve belgelere dayalı olarak, E-Personel Özlük

Modülünde güncellemeler yapılarak düzenlenecek, ilgililerin hizmet ihya işlemi, yaş, eksik hizmet

  1. nedenlerden dolayı Emekli Sandığınca göreve iade edilme durumlarına sebebiyet verilmeyecek

şekilde yapılacaktır.

  • Emeklilik isteğinden vazgeçenler olduğu takdirde, iptal dilekçelerini Okul Müdürlüğüne en geç 25

Temmuz 2014 günü mesai bitimine kadar vermeleri gerekmekte ve iptal talebinde bulunanlar ile

Haziran ve Temmuz ayı sonuna kadar emeklilik işlemi tamamlandığı halde, emekliye ayrılmak için

tebellüğ etmeyen ve görevden ayrılışı sağlanamayan personelin, emeklilik işlemleri iptal edilerek

görevlerine devamları sağlanacaktır.

5- Emeklilik dilekçelerine mutlaka ayrılmak istediği tarih, T.C. Kimlik No, telefon numarası, ikamet

adresi yazılacak ve Emekli Sandığı yazışmaları bu adresten yapılacaktır.

6- Emeklilik için istenen belgelere askerlik borçlanması tahsilat listeleri mutlaka eklenecektir,

(emeklilik talep formları incelenirken askerlik borçlanması ve aylıksız izin borçlanmasına ait

dilekçelerin kabul edilebilmesi için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kayıtlarına giriş

tarihinden itibaren altı (6) aylık bir süre geçmesi gerektiğine özellikle dikkat edilecek, bu

süreye dikkat edilmeden gönderilen müracaatlar ise kabul edilmeyecektir.)

7- Bağ-Kur ve Sigortalı olarak hizmeti bulunanların hizmet birleştirme işlemlerini müracaatlarından

önce sonlandırmış olmaları gerekmektedir.

Emeklilik talebinde bulunanlarla ilgili mebbiste yapılması gereken

İşlemler:

1- İlk göreve başlama ve yer değişikliklerindeki ayrılma-başlama tarihleri mutlaka belgeye dayanarak

doğru olarak girilecek, Atama dönemlerindeki 15 günlük mehil müddetlerine dikkat edilecek, ayrılma

başlama tarihleri arası 15 günden fazla ise gerekçesi belgelendirilecek,

2- İlk göreve girişteki öğrenim durumu ve görev içerisinde bitirdiği okullar sisteme işlenecek ve belgeleri gönderilecek,

3- Kimlik bilgileri son haliyle güncellenecek,

4- Görevlendirmeler ve unvanlar ( Müdür Yetkili Öğretmen, Müdür V. gibi) mutlaka belgeye dayanarak doğru olarak işlenecek,

5- Ödemeye esas derece kademeleri ile emeklilik keseneğine esas aylık derece ve kademelerinin, varsa ek göstergelerinin düzgün bir şekilde mutlaka işlenmesi,

6- Askerlik durumları; acemi birliği ve usta birliği ayrı ayrı girilecek. Ne olarak askerlik yaptığı (er

öğretmen, yedek subay, erbaş gibi) sisteme işlenecek. Borçlanma yapmışsa ilgili bölüme işlenecek,

7- Her tür Aylıksız izne ayrılma ve izin dönüşü başlama tarihi belgeye dayanarak girilecek. Borçlanma

yapmış ise ilgili bölüme işlenerek borçlanma tahsilat listesi gönderilecek,

8- Görev öncesi vekil öğretmenliklerle ilgili emekli sandığı ile yazışmalar yapılarak Emekli Sandığından

gelen sonuca göre hizmet birleştirme bölümünden girilecek (vekalet edilen görevin derece kademesi

mutlaka girilecek),

9- Bakanlığımız dışındaki kurumlarda Emekli Sandığı iştirakçisi olarak geçen hizmet sürelerinin yıllar

itibariyle ve intibak (kadro/derece) dökümü sisteme işlenecek,

10- Başka bir kuruma naklen atanmış olanların naklen atandıkları tarihin ve atandıkları kurumun açık adının

girilmesi,

11- Açığa alınanların (tutuklu, görevden uzaklaştırma v.s.) açığa alındıkları tarih ile göreve iade edildikleri veya görevine son verildikleri tarihlerin belirtilmesi, açıkta iken açık aylıklarının ödenip ödenmediğinin veya bu süreye ait emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının Emekli sandığına gönderilip gönderilmediğinin bildirilmesi,

12- SSK, BAĞ-KUR gibi hizmetleri ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yazışmalar yapılarak gelen

gün sayıları hizmet birleştirme bölümüne işlenecek ve ilgililerin 506 ve 1479 sayılı Kanunlara tabi

görevde bulunduktan sonra Kurumumuza tabi göreve girdikleri tarih itibariyle asaletlerinin

onaylanması beklenmeksizin sigortalı hizmetlerinin 5434 sayılı Kanununun ek 18. maddesi gereğince

emeklilik keseneğine esas aylıklarının tespitinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirme

işleminin daha sonraki bir tarihte yapılması halinde tespit edilecek emekli keseneğine esas

aylıklarından kesilmesi gereken kesenek ve karşılık tutarları ile daha önce Emekli Sandığına

gönderilen kesenek ve karşılık tutarları arasındaki farktan 5434 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca

kesenek farkının ilgili tarafından, kurum karşılığı farkının da Kurumunuzca karşılanarak kesenek ve

karşılık toplamı üzerinde hesap edilecek %20 gecikme zammının T.C. Ziraat Bankası Offline Sosyal

Güvenlik Kurumu (Emekli Sandığı) tahsilatları adı altında açılmış olan hesabın EMSAN-ŞAHIS

PRİM TAHSİLATLARI alt hesabına yatırılması gerekmektedir.

Normal emeklilik başvurusu için gerekli olan belgeler

1- Okul müdürlüğüne hitaben yazılmış, ayrılmak istediğiniz tarihi belirtir dilekçe, ( Dilekçede

îkamet adresi açık olarak yazılacaktır.)

2- 2 Adet nüfus cüzdanı örneği (Fotoğraflı, Birim amirince onaylı ve mühürlü olacaktır.)

3- 2 Adet aile nüfus kayıt örneği ( Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

4- 5 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çektirilmiş olacaktır.)

5- 2’şer adet diploma fotokopisi. (Göreve başlarken ve görev içinde bitirdiği okullara ait)

6- Erkekler için askerlik terhis belgesi, borçlanma belgesi, borçlanma tahsilat listesi.

7- Varsa Sigorta veya Bağ-Kur (hizmet birleştirme belgesi) belgesi

 

 

            ……………………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

             …………………. /………..

            Okulunuzda/Kurumunuzda …………………………..…………………………. olarak

görev yapmaktayım.

            5434 Sayılı Kanunun 39/b ve geçici 205. maddeleri gereğince, yaş şartını ve ………….

hizmet yılını doldurdum. Emekliye ayrılmak istiyorum.

            Gereğini arz ederim.

                                                                                                                                 .…./…../20…

                                                                                                                                           İmza

                                                                                                                            Adı Soyadı

Emekli Aylığını alacağı adres   :

           

T.C Kimlik No                       :

Emekli Sicil No                      :

Arşiv/Kurum Sicil No            :

Branşı/Görev Ünvanı             :

Emekliye Ayrılacağı Tarih     :

EKLER                                  :

1-

2-

3-

4-

5-

..

Sorunların geride kalmasına izin vermeyeceğiz

Kahveci: 1 Mayıs’ta gerçek sorunların geride kalmasına izin vermeyeceğiz

Kamu çalışanlarının sorunları ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci, “1 Mayıs’ta Anıtkabir’de olacağız. 1919 ruhunu yeniden canlandıracağız” dedi. Kahveci, “Emeğin alın terinin sorunların tartışılması gereken bir gün 1 Mayıs ama maalesef bu olmuyor. Her yıl farklı yerlerde yaşanan bazı görüntülere şahit oluyoruz. Basında bu görüntüler öne çıkıyor ve ne yazık ki gerçek sorunlar geride kalıyor. Devamı

Yeni O.O. Geçiş Sistemi Velilerden Geçemedi!

egitim senYeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Velilerden Geçemedi!

Tarih: 03 Mayıs  

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından hemen uygulamaya konulacağı duyurulan yeni ortaöğretime geçiş sınavı hakkında velilerin görüşlerine başvurduk. Web sayfamızdan duyurduğumuz ankete katılan 1372 velinin düşüncesine göre, yeni ortaöğretime geçiş sistemi sınıfta kaldı. Devamı

Lütfen Paylaşalım

.

site ekle site ekle http://www.iyisayfa.net/