foto1
Belge form dökümanlar evrak
foto1
Windows word excel powerpoint access frontpage ms paint
foto1
Soru bankası tüm sınıflar branşlar için sorular bilgisayar testleri
foto1
Eba zümre plan hem zümre ve planları
foto1
Açıklamalı atasözleri ve deyimler biyografiler il il Anadolu efsanleri
Atama sorgu zümre eba sivil savunma öğretmen ders kitapları hem gorev dağılımı öğretmen nobet çizelgesi çevre formu çalışma programı arşiv açık öğretim osym teog yök duyuru trafik işaretleri sözler bilmeceler deprem beynimiz çocuğa dini bilgiler sorular cevaplar verimli ders çalışma burs verenler üniversiteler güvengen davranış meb yüz eser sınav soru cevap amerikanın keşfi soykırım Türk tarihi devletleri eğitim motivasyon videoları word excel point mspaint wordart program yazılım donanım skype ascii dos outlook internet frontpage .Read More...

Bizim Okul

İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

.

...

...............

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Türk standartları haftası

(Ekim ayının 3.haftası)

Türk Standartlar Enstitüsünün 19.8.1993 tarihli teklifi üzerine. Millî Eğitim Bakanlığınca her yıl ekim ayının üçüncü haftası Standartlar Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta boyunca; Türk Standartlar Enstitüsünün kuruluş amaçları ve görevleri, Standardın ne olduğu ve yararları, Tüketicinin korunması, bilinçlendirilmesi ve sağladığı yararları, TSE ve kalite konuları hakkında öğrencilere bilgi verilir, halkın aydınlatılması yoluna gidilir. Toplumun daha bilinçli bir toplum olabilmesi için ne gibi davranışlar kazanması haklarını arayabilmeleri için neler yapmaları gerektiği konusunda bilinçlendirilmesine çalışılır. Radyo ve televizyonlarda basın ve yayım kurumlarında Türk Standartları Enstitüsü hakkında halk bilgilendirilir. Hatalı ve bozuk mal alındığında ne yapılması gerektiği açıklanır. Aldatıcı ve haksız reklâmların zararları, TSE damgası ve garanti belgesinin önemi açıklanır. Alınan ürünlerde TSE damgasının bulunması ve kalite konusunda tüketicilerin aydınlatılmasına çalışılır.

Belirli bir hizmetin, ihtiyaçları karşılayacak üretimin, ekonomiye ve teknik amaçlara uygun ölçüde üretmek için; özelliklerini belirleme ve tek biçime sokma işlemine "Standardizasyon" denir.

Standardizasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan; belge, doküman veya esere "Standard" adı verilmektedir.

Ülkemizde standardizasyon çalışmaları 1930 yılında başlamış, 1936'da "Standar -dizasyon dairesi", 1954'de de "Türk Standartları Enstitüsü" kurulmuştur. 18 Aralık 1960 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile TSE yeniden oluşturulur ve 16 Mayıs 1985 tarihli 3205 sayılı yasa ile TSE Kurumu bugünkü yapışma kavuşturulur. TSE'nin görevi; her türlü standardizasyonu hazırlamak ya da hazırlatarak, uygun bulduklarını Türk Standartları olarak kabul etmektir.

Standardizasyonun amaçları:
1. Üretimde ve malların değişiminde işgücü, malzeme, güç kaynağı vb. faktörlerde en yüksek düzeyde tasarruf sağlamak.
2. Tatmin edici mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici çıkarlarını korumak.
3. İnsan yaşamının sağlık ve güvenliğini korumak.
4. İlgili grupların, birbirleriyle olan bilgi alışverişini ve anlaşmalarım kolaylaştırmak.

İyi bir tüketici satın aldığı ürünün. TSE veya TSEK markalı yani, Türk Standartlar Enstitüsü Kurumu işareti olmasına dikkat etmelidir.
Ülkemizi gelecekte yönetecek olan çocuklarımızın ve gençlerimizin kalite ve standardizasyon bilinç ve kültürünün oluşması için; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun aldığı kararla; ilköğretim, lise ve dengi okullarda "Tüketicinin Korunması Kolunun” her yılın "Ekim ayının 3. haftasının "Standartlar Haftası" olarak kutlanmasını, Ota öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulmasına imkân sağlanmıştır.

Ayrıca tüketicileri korumak ve bilinçlendirmek amacıyla bu yönde çeşitli dernek ve kurumlar oluşturularak ve tüketicinin haklarının korunmasına ve bilinçlendirilmesine çalışılmaktadır.

Bizlerde hafta boyunca Türk standartları ile ilgili çalışmalara ağırlık vererek halkımızın ve ya en azından çevremizdeki insanların bilinçlendirilmesi konusunda gerekli gayreti göstermeye çalışalım. Tüketiciler tarafından alınan ürünlerde TSE damgasının bulunmasına, TSE damgası bulunmayan ürünlerin alınmamasına bozuk ve kalitesiz ürünlerin ucuz olsa bile kalite açısından zararlı olabileceğine çevremizdeki insanları inandırmalı ve onları bu gibi ürünlerden doğabilecek zararlara karşı bilinçlendirmeli ve korumalıyız. Alınan bir ürün sakat veya arızalıysa bu ürünü üreten kuruluş veya firmalarla ilgili nerelere ve nasıl müracaatta bulunabileceğimiz konusunda çevremizdeki insanları uyarmalı ve eğitmeliyiz. Bu hem bizim insanlık hemde görevimiz bilinçli bir yurttaşlık görevimizdir.

TSE

Her ülkenin kendine ait standartları vardır. Her yiyecek, giyecek ve daha binlerce çeşit ürün o standartlara göre değerlendirilir. Bizim ülkemizin de kendine ait standartları var ve bu standartların herhangi bir üründe olup olmadığını denetleyen bir kuruluşumuz var. Bu kuruluşun adı Türk Standartları Enstitüsü.

Türk Standartları Enstitüsü ülkemizde yapılan bir ürünün bizim standartlarımıza uygun olup olmadığını denetleyen bir kuruluştur. Bu kuruluş yapılan ürünün sağlıklı olup olmadığına, bize uygun olup olmadığına, bir zararının dokunup dokunmayacağına dikkat eder ve bu şartlara uygun olan ürünlerin yapılıp, satılmasına izin verir. Burada bizim görevimiz ise TSE damgalı yani Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmış ürünleri almaktır. İstersek almayabiliriz fakat bunu kendi iyiliğimiz için yapmalıyız. Eğer kendimizi önemsiyorsak TSE damgalı ürün almalıyız. TSE damgalı ürünleri almamızın bir başka nedeni ise TSE damgalı ürünlerin bizim sağlığımıza zarar vermemesi aksine sağlıklı olmamızı sağlamasıdır. Eğer bu ürünleri alırsak kendimize iyilik etmiş oluruz. TSE damgalı ürün değil de korsan ürün alırsak hem devletimize hem de kendimize zarar vermiş oluruz. Tabi ki kimse kendine zarar vermek istemez. Bu nedenlerden dolayı TSE damgalı ürün alalım kendimizi ve devletimizi koruyalım.

Utku BORA 7/A 241Behramağa İ.Ö.O

..

Lütfen Paylaşalım

.

site ekle site ekle http://www.iyisayfa.net/