Yönetici teftişinde istenenler

foto1
Belge form dökümanlar evrak
foto1
Windows word excel powerpoint access frontpage ms paint
foto1
Soru bankası tüm sınıflar branşlar için sorular bilgisayar testleri
foto1
Eba zümre plan hem zümre ve planları
foto1
Açıklamalı atasözleri ve deyimler biyografiler il il Anadolu efsanleri
Atama sorgu zümre eba sivil savunma öğretmen ders kitapları hem gorev dağılımı öğretmen nobet çizelgesi çevre formu çalışma programı arşiv açık öğretim osym teog yök duyuru trafik işaretleri sözler bilmeceler deprem beynimiz çocuğa dini bilgiler sorular cevaplar verimli ders çalışma burs verenler üniversiteler güvengen davranış meb yüz eser sınav soru cevap amerikanın keşfi soykırım Türk tarihi devletleri eğitim motivasyon videoları word excel point mspaint wordart program yazılım donanım skype ascii dos outlook internet frontpage .Read More...

Bizim Okul

İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

Tesadüf Değil

Erkeklerin ‘’erkekliği ve erkeklerin ürettiği şiddeti’’ sorgulayarak, yaşanmışlıklarla konuşmaya başlamasının neden çok önemli olduğunu ve kendi açımdan bunun beni korkuttuğunu vurgulamak isterim.Devamı için

...

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN TEFTİŞİNDE
GÖZLENEN DAVRANIŞLAR          

 

A-KURUMUN FİZİKİ DURUMU :  ( 15 )

 • İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ni ve kurum mevzuatını temin etmesi/ * Daha önce yapılan rehberliğe uygun çalışması.
 • Teftiş raporundaki önerileri ilgili kurullarda değerlendirip yerine getirmesi.
 • Okul tapusunu temin etmesi/ * Kurum binalarının, elektrik, su, ısıtma tesisatının tamir ve bakımını yaptırması/ * Elektrik tesisat planını panonun yanına asması.
 • Bahçeye ihata duvarı yaptırması/ * Ağaçlandırması/ * Uygulama bahçesi ve Spor tesisleri hazırlaması.
 • Okul koridorunu mevzuata uygun düzenlemesi/ * Okul tarihçesi ve Duvar gazetesini hazırlaması/

* Okul mührünü yaptırması.

 • Atatürk köşesini, Türk Büyükleri köşesini, Yangın köşesini hazırlaması/ * Öğretmen çalışma odası ve öğrenci kulübü odaları’nı hazırlaması/ * Rehberlik servisi, Bilişim Teknolojileri dersliği açması.
 • Okul tabelasını ve bölüm levhalarını yazdırması/ * Kat yerleşim planlarını asması/ * Sınıflar, idare odaları ve büroları kullanım amacına uygun donatması.
 • Okul ve sınıf kitaplıklarını oluşturması, geliştirmesi, kayıt defterlerini tutturması/ * İlgi-etkinlik köşelerini hazırlatması/ * Bölümlerin temizliğini sağlaması.
 • Ders araç-gereçlerini temin etmesi/ * Laboratuar, atölye, işlik ve araç odasını düzenlemesi/ * Ecza dolabını temin etmesi, malzeme ile donatması.
 • Türk Bayrağını saklaması/ * Bayrağı bakımlı ve temiz olarak çekili bulundurması.
 • Sivil savunma tedbirlerini alması/ * Sivil savunmaya ve sigara yasağına ait levhaları koridor ve bürolara asması/ * Yangın ve afetlerle ilgili tatbikatlar yaptırması.
 • Öğrenci ve personelin kılık-kıyafet uygunluğunu sağlaması.
 • Lojmanları usulüne uygun tahsis etmesi.
 • Yatılı okulda pansiyonla ilgili birimleri düzenlemesi, işlemleri yürütmesi (Y.İ.B.O. ve P.İ.O. denetim formuna göre)

 

B-EĞİTİM-ÖĞRETİM VE DEĞERLENDİRME :  ( 40 )

 • İş takvimi ve yıllık çalışma programını hazırlayıp uygulaması /* Haftalık ders programını hazırlaması/ * Ders dağıtım çizelgesini doldurması.
 • Öğretmenler kurulunda okulun işleyişi ile ilgili tüm konuları ele alması, alınan kararları uygulaması / * Öğretmenler kurulu karar defterini yazması / * Tutanakları dosyalaması.
 • Maaş karşılığı 6 saat derse girmesi / * Dersinin yeni programlarını edinmesi / * Ünitelendirilmiş Yıllık ve ders planlarını hazırlaması /* Ders ve etütleri zamanında yaptırması.
 • Gerekiyorsa dersinde sınıf seviye tespiti yapması / * Planlarını sınıfta uygulaması.
 • Sınıf ders defterini detaylı yazması / * Öğretmenleri bu konuda eğitmesi.
 • Zümre öğretmenlerine Ünitelendirilmiş yıllık planlarını birlikte hazırlatması / * Planların birer örneğini dosyalaması / * Gezi ve deney planlarını yaptırması.
 • Zümre ve şube öğretmenler kurullarını usulüne uygun yaptırması, alınan kararları uygulatması /

* Zümre öğretmenler kurulu tutanaklarının birer suretini alması / * Şube öğretmenler kurulu karar defterini tutması.

 • Sınavlar, öğrencileri değerlendirme ile ilgili işlerde rehberlikte bulunması / * Sınav cevap anahtarlarını ve değerlendirme ölçeklerini düzenletmesi / * Proje ve performans görevlerini usulüne uygun verdirtmesi /

* Başarılı öğrencileri ödüllendirmesi.

 • Öğrenci başarısızlığının nedenlerini araştırması, giderilmesi için gerekli tedbirleri alması / * dönem boş geçen derslerin doldurulması için girişimlerde bulunması.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisini kurması / * Yıllık rehberlik planlarını sınıflar düzeyinde ve yöneltme etkinliklerine göre hazırlatması / * Rehberlik dosyası ve gözlem raporlarını tutturması.
 • Öğrencilere, okul kuralları ve eşyaları temiz ve tasarruflu kullanma eğitimini verdirtmesi.
 • Öğrenci gelişim dosyalarını e-okulda ana sınıfından itibaren doldurtması / * Öğrenci haklarını koruması.
 • Öğrenci kulüplerini kurması / * Belirli gün ve haftaları kulüplere dağıtması / * Kulüp rehber öğretmenlerini seçtirmesi / * Kulüp çalışma programlarını onaylayıp uygulatması.
 • Sportif, izcilik, sosyal, kültürel çalışmaları, ders dışı etkinlikleri planlaması / * Törenleri yürütmesi ve tören dosyasını tutması.
 • Okul öncesi ( Anasınıfı ) çocuklar için sınıf açması ve velileri katılıma yönlendirmesi.
 • Özel eğitim gerektiren çocuklar için kaynaştırma çalışmalarını yaptırması / * Sağlık engeli olan öğrencilerin durumlarını takip etmesi.
 • Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurullarını kurması / * Ödüllendirilecek davranışları, öğrencilerden beklenen ve öğrencilerin kaçınması gereken davranışları öğrencilere duyurup kavratması / * Öğrencilerin olumsuz davranışlarını usulüne göre değerlendirerek yaptırım uygulaması.
 • Öğrenci yöneltme işlemlerini yapıp gözlem ve yöneltme öneri formlarını düzenletmesi.

 

C-BÜRO İŞLERİ :  ( 15 )

 • Yönetmeliğin Ek: 14. Maddesindeki defter ve dosyaları temin etmesi / * Brifing dosyasını hazırlaması.
 • Yazıları usulüne uygun kaydetmesi / * Personele imza karşılığı duyurması / * Desimal sisteme göre dosyalaması / * Sürekli yazıları devamlı saklaması.
 • Arşivleme çalışmalarını usulüne uygun yürütmesi / * Arşivin düzen ve temizliğini sağlaması / * Gizli yazı dosyasını tutması.
 • Öğrenci kayıtlarını zamanında ve usulüne göre yapması.
 • Öğrenci devam takip işlerini yürütmesi / * Devamsızlıkları e-okula işlemesi/ * İstatistik işlerini yapması, dosyalaması.
 • Öğrenci nakil, kayıt silme işlemlerini yapması / * Diğer belgeleri düzenlemesi / * Nakil durumunu ve öğrenciye verilen belgeleri sınıf geçme defterlerine işlemesi.
 • Personel arasında iyi bir görev dağılımı yapması ve ilgililere yazılı olarak tebliğ etmesi / * Sicil raporlarını tarafsız ve gerçeğe uygun doldurması.
 • Taşınır mal ve taşıtları temin edip koruması /  * Sayım kurulunu kurması.
 • Taşınır mal devir-teslim, sayım ve düşüm işlemlerini yapması / * Tutanakları dosyalaması /

* Eşyalara numaralarını yazması.

10-       Oda ve bölümlere Dayanıklı taşınırlar listelerini asması / * Tüketim malzemeleri, Dayanıklı taşınırlar, Müze ve Kütüphane defterlerini tutması.

11-       Hesap (maaş, ücret, ek ders, ödemeler) işlerini yürütmesi / * Bütçe, ödenek, ihale, ambar ve döner.sermaye işlerini yapması.

12-       Nöbet işlerini (öğretmen, personel, öğrenci) usulüne uygun yürütmesi / * Nöbet..defterini tutması, talimatını hazırlaması.

13-       Personel izin, devam-devamsızlık defterlerini işlemesi / * Özlük .dosyalarını tutması /

* Başlama-.ayrılma, özlük hakları ve disiplin işlerini yürütmesi.

14-       Beslenme ilkelerine uygun aylık-haftalık yemek listelerini hazırlaması.

15-       Servis araçları ve taşımalı öğrencilerle ilgili beslenme, taşınma ve güvenlik işlemlerini yürütmesi.

 

D-YÖNETİM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ:  ( 15 )

 • Personel arasında iş birliği sağlaması/ * Demokratik, sevgi-saygıya dayalı, iyi bir çalışma ortamı oluşturması.
 • Mevzuat değişikliklerini izlemesi/ * Mevzuat defteri tutması.
 • Programları, kaynak kitapları edinmesi ve personele kullandırması.
 • Eğitim-öğretim ve yönetim kalitesini artırmak için araştırmalar yapması.
 • Müdür yardımcıları, öğretmenler ve diğer personeli izleme, geliştirme ve değerlendirmesi / * Her dönem en az bir defa derslerine girmesi / * Denetim defteri (personelin çalışmalarını izleme defteri) tutması.
 • Çevreye, arkadaşlarına, personele her bakımdan iyi örnek olması.
 • Çevre incelemelerini derslerde kaynak olarak kullanılacak şekilde hazırlatıp kullandırması / * Çevreyi tanıma ve koruması.
 • Kurumu çevreye açması, çevrenin kurumdan faydalanmasını sağlaması / * Okulu çevresinin kültür ve eğitim merkezi yapması.
 • Bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alması / * Öğrenci sağlık taramalarını yaptırması.
 • Stajyer öğretmenlere rehber tayin etmesi / * Çalışma programı verme ve yardımda bulunması.
 • İdareci olarak üstlendiği görevlerini yasa, yönetmelik, yönerge ve emirlere uygun yapması.
 • Sene sonunda; sınav evrakını, not çizelgelerini, sınıf ders defterlerini, kitaplık kayıt defterlerini, Öğrenci kulüp dosyalarını, rehberlik dosyalarını, gözlem formlarını öğretmenlerden imza karşılığı teslim alması.

 

E-KENDİNİ YETİŞTİRME:  ( 15 ) 

 • Eğitim ve öğretim etkinliklerini okulun, öğrencinin, personelin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre belirlemesi / * Çevre imkanlarından eğitim için yararlanması.
 • Anne-Babaların eğitimi için çaba sarf etmesi / * Ana sınıfı ücretlerini toplaması, defterini tutturması.
 • Okulu için misyon geliştirmesi / * okul gelişim yönetim ekibini kurması, okul geliştirme plan ve programını hazırlayıp uygulaması.
 • Üniversiteler, yerel yönetimler, özel-kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iyi ilişki kurması.
 • Okul aile birliği kurması / * Uyumlu çalıştırması / * Defterlerini tutturması.
 • Kantin ve kooperatif kurması / * verimli çalıştırması / * Defterlerini tutturması.
 • İsrafı önlemesi.
 • Veli toplantılarını zamanında ve ortak gündemle yaptırması / * Tutanaklarını düzenletmesi /

* Velilerle iş birliği sağlaması.

 • Kendini yetiştirmesi / * Çağdaş yönetim yaklaşımlarını izlemesi / * Teknolojik gelişmelerden yararlanması.
 • Görevinin gerektirdiği kurallara uyması / * Bilgi, kabiliyet, ast-üst ilişkileri bakımından yeterli olması.

..

Sorunların geride kalmasına izin vermeyeceğiz

Kahveci: 1 Mayıs’ta gerçek sorunların geride kalmasına izin vermeyeceğiz

Kamu çalışanlarının sorunları ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Başkanımız Önder Kahveci, “1 Mayıs’ta Anıtkabir’de olacağız. 1919 ruhunu yeniden canlandıracağız” dedi. Kahveci, “Emeğin alın terinin sorunların tartışılması gereken bir gün 1 Mayıs ama maalesef bu olmuyor. Her yıl farklı yerlerde yaşanan bazı görüntülere şahit oluyoruz. Basında bu görüntüler öne çıkıyor ve ne yazık ki gerçek sorunlar geride kalıyor. Devamı

Yeni O.O. Geçiş Sistemi Velilerden Geçemedi!

egitim senYeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Velilerden Geçemedi!

Tarih: 03 Mayıs  

TEOG sınavının kaldırılmasının ardından hemen uygulamaya konulacağı duyurulan yeni ortaöğretime geçiş sınavı hakkında velilerin görüşlerine başvurduk. Web sayfamızdan duyurduğumuz ankete katılan 1372 velinin düşüncesine göre, yeni ortaöğretime geçiş sistemi sınıfta kaldı. Devamı

Lütfen Paylaşalım

.

site ekle site ekle http://www.iyisayfa.net/